Bát Tự Chân Ngôn – thần chú tăng đại cát của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thần chú Om A Vi Ra Hum Ka Ca Rah là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng. Đây là thần chú của trí tuệ hoàn hảo, một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt trên tất cả các ảo tưởng của vô minh, giúp chúng ta nhìn thấy thế giới này rõ ràng nhất và chân thật nhất.

Om A Vi Ra Hum Ka Ca Rah - Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ ( quy mệnh) aḥ vī ra hūm kha ca raḥ (Như Lai pháp tạng thân,vô tướng).

Văn thù bát tự chân ngôn Om A Vi Ra Hum Ka Ca Rah (đọc trong tiếng Việt là Án a vĩ la hồng khư tả lạc) là thần chú tăng đại cát giúp giải trừ tất cả tai hại và cái ác. Đây là ý nghĩa chính của bát tự chân ngôn được ghi chép trong Đại Phương Quảng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Căn Bổn Nghi Quỹ Kinh quyển thứ tư.

Phàm là người trì niệm chân ngôn này một cách thành tâm thì sẽ được an lạc, thành công trong công việc và luôn được Phật phù hộ. Nếu Phật tử trì tụng một lần thì sẽ được hộ thân, hai lần thì người nhà và bạn bè sẽ được bảo vệ, ba lần thì nhận được đại hộ. Càng siêng năng trì niệm sẽ tiêu trừ nghiệp xấu, sự nghiệp thành công, đạt được như ý, công đức không thể nói hết.

BÁT TỰ CHÂN NGÔN – THẦN CHÚ TỐI THƯỢNG TĂNG ĐẠI CÁT CỦA VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Dưới đây là 10 lợi ích khi trì niệm Văn Thù Bát Tự Chân Ngôn:

  1. Đất nước không có xâm lược chiến tranh tương tàn.
  2. Khống chế nhật, nguyệt; kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; 28 vì tinh tú, chuyển hóa hung tinh .
  3. Đất nước không có ác quỷ và bệnh truyền nhiễm.
  4. Đất nước không có tam tai bát nạn.
  5. Nhân dân trong đất nước đó không có oan trái.
  6. Nhân dân trong đất nước đó không có âm ma quỷ chúng gây chướng ngại.
  7. Nhân dân trong đất nước đó ,không có đột tử bất thường.
  8. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
  9. Không gặp vua chúa ác tánh,ngược đãi dân chúng, vụ mùa hưng thịnh.
  10. Nhân dân trong đất nước đó ,không có hổ lang ác thú,chư ác tạp độc gây hại.

Vô Ưu Shop (biên soạn)

Thông báo
Thêm vào giỏ hàng thành công