Vòng mala Bồ Đề Phụng Nhãn charm viên inlay đá Turquoise và San Hô Đỏ Tây Tạng

Vui lòng bầu chọn
  • Mã sản phẩm:VUS414
Còn hàng
1.600.000đ


Bồ Đề Phụng Nhãn hơn năm năm tuổi, chế tác phơi khô và đánh dầu cây thật chậm để lên nước đen bóng và mắt Phụng mở to. Thực là một phẩm hiếm có, Vô Ưu Shop chỉ có may mắn được thỉnh một vòng duy nhất.
Chi tiết sản phẩm

Bồ Đề Phụng Nhãn hơn năm năm tuổi, chế tác phơi khô và đánh dầu cây thật chậm để lên nước đen bóng và mắt Phụng mở to. Thực là một phẩm hiếm có, Vô Ưu Shop chỉ có may mắn được thỉnh một vòng duy nhất.

Viên Inlay Torquoise Tây Tạng được làm từ Đồng trắng Tạng truyền, khảm chặt các viên đá Torquoise xanh, quốc đá của Tây Tạng cùng san hô đỏ - một trong thất bảo nhà Phật.

Chuỗi này mang ý nghĩa phước báu, mắt phượng và đá Torquoise xanh đẩy lui khí xấu, khi dùng trì niệm tăng thêm công đức. Phù hợp cho thân chủ đeo hàng ngày mong cầu may mắn, bình an, điều thiện lành cực tốt.

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

Thông báo
Thêm vào giỏ hàng thành công